Štír

24. 10. až 22. 11.

Pevné vodní znamení pod vlivem ohnivého Marsu, což ukazuje na boj mezi těmito dvěmi živly. Štír je znamením, kde city musí projít zkouškou ohně, kde jsou očištěny, teprve pak mají skutečnou a trvalou cenu. Štír vychází ze zásady, že vědění je moc a že chceme-li nasbírat mnoho poznatků, nesmíme se obávat složitostí. Nejvíce jej přitahují věci, které každý nezná, které jsou většinou skryty, ale které mohou mít velký význam pro toho, kdo dovede tohoto poznání využít. Z toho plyne, že Štír se dobře vyzná "v tlačenici" a v praktickém životě. Vždy ví na koho se obrátit ať už s finanční či jinou pomocí. Rád však také vystupuje jako pokušitel a svůdce a zkouší druhé, k nimž, jestliže obstojí, se stává úslužným a ochotným, a vůči člověku, který je mravně silnější než on, co nejzdvořilejším. Toho pak nezklame a je na něj spolehnutí. Oproti tomu, k podřízeným se může chovat povýšeně anebo si to alespoň myslet, ale většinou na sobě nedá nic znát, umí totiž skvěle skrývat své pocity. Paradoxně tak u něj může vzniknout pocit, že jej okolí nechápe, což je díky jeho skvělému "maskování". Lidé ve znamení Štíra mají silnou vůli, kterou jsou schopni použít v dobrém i zlém. Jejich silná vůli je však schopna je vytáhnout k polepšení i při nejhlubším prohřešku.

Láska a partnerství

Lidé ve znamení Štíra jsou přímo nabití vášní, přitažlivostí a emocemi. Milující Štír Vám snese "modré z nebe, ale pozor - kromě silné lásky má v repertoáru také žárlivost, nenávist, intriky a mstu, od čehož ho dělí jen krůček, takže jej nezkoušejte ranit a už vůbec ne podvést. Nebude váhat ani vteřinu, aby Vám to vrátil i s pořádným nášupem. Dobrým partnerem pro Štíra je Panna, Kozoroh, Rak nebo Ryba. Býk, který je jeho protipól, také může Štíra oslovit, ale záleží na zralosti obou jedinců jak se vztah vyvine. Vztah s jiným Štírem se může jevit lákavě, ale po určité době může být pro oba zničující, proto je lepší se mu vyhnout a zůstat přáteli.

Kameny: malachit, byčí oko, jaspis

Barvy: nachová

Živel: voda

Vládnoucí planeta: Mars a Pluto

KARIÉRA ŽENY:

Vitální, magnetické, silné, subtilní, intenzivní, jedinečné individuality, hrdé, věrné, skrytě dominantní, temperamentní, vášnivé, bojovné, smyslné, instinktivní, s brilantní pamětí, seriózní, samostatné, takové jsou ženy narozené ve znamení Štíra.

Ženy, které potřebují prostor, ve kterém by realizovaly své strategické cíle a sledovaly proces proměny a vývoje.

          

Jaké jsou v pracovním procesu?

 • systematické
 • chladně vyrovnané
 • spravedlivé
 • empatické, používají šestý smysl
 • rafinované
 • skryté individualistky
 • vytrvalé
 • oddané a loajální
 • trpělivé
 • opatrné
 • tajnůstkářské     

V jakých oborech se nejčastěji realizují?

 • politika
 • věda
 • medicína, psychologie, psychoterapie
 • umění – dramatické, klasické, všechny směry: hudba, malování, divadlo
 • detektivní činnost
 • soudnictví
 • pohřebnictví
 • duchovní směry, léčitelství, alternativa

Desatero úspěšné kariéry

K tomu, aby byla žena Štír úspěšná potřebuje:

1. DOMINATNÍ, STRATEGICKOU, MOCNOU pozici, která ji umožní realizovat její dlouhodobé životní plány. Je vytrvalá a trpělivě čeká, až nastane vhodná příležitost k vzestupu.

2. SPŘÍZNĚNÉ a LOAJÁLNÍ „DUŠIČKY“, které ji přinášejí objektivní informace o stavu a vývoji ve firmě.

3. PROSTOR A DISKRÉTNOST – mít vlastní trezor, pracovní stůl se zámky, přístup do počítačové sítě zabezpečený heslem, skryté telefonní číslo.

4. POUŽÍVAT SVŮJ NEOMYLNÝ INSTINKT, který je přesnější než-li rozum.

5. Dostatek prostoru pro OSOBNÍ ŽIVOT – respektování soukromí.

6. Mít možnost ČELIT VÝZVÁM, SLEDOVAT PROCES VÝVOJE A OVLIVŇOVAT JEHO PRŮBĚH.

7. ROVNOPRÁVNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY pro ženy a muže bez známek „sexismu“.

8. Projevovat svůj SMYSL PRO SPRAVEDLNOST.

9. Využívat svůj DAR RENTGENOVÉHO VIDĚNÍ se schopností prohlédnout každou faleš, klam, podvod.

10. Přijmout svou mimořádnou VNITŘNÍ SÍLU a SCHOPNOST ČELIT KAŽDÉ PŘEKÁŽCE.

 

Kancelář: prostorná, pravděpodobně vybavená černým nábytkem nebo alespoň černými doplňky, tajemné obrazy s nádechem mystiky, poličky se spoustou drobných krabiček, trezor

Služební auto: bezpečné, tmavší metalízové barvy s důmyslným zabezpečovacím systémem

Pracovní image: důmyslně rafinované ženské oblečení, nedbale decentní s nádechem svůdnosti

Komunikuje: nepřímo, maskuje, neverbálně – rentgenově upřeným pohledem většinou vyjádří vše, co potřebuje sdělit

Myslí: pronikavě, hluboce, zkoumavě, badatelsky, používá vhled, málokdy mění názory a postoje

Vyjadřuje se: tajemně, mrazivě, působivě, sarkasticky

Volí taktiku: neustálé kontroly, skryté do detailu naplánované protiakce, neproniknutelnosti

Píše: písmo mírně ztužené – neustálá kontrola, střední až drobnější, obohacené o detaily, plná střední zóna, důraz na spodní zónu písmen (plocha pod řádkem – váčky u y, j..), nestabilní – odráží emocionální prožívání pisatelky

Potřebuje: záhady, tajemství, erotiku, autentičnost, soukromí, učit se toleranci a trpělivost k lidským slabostem

Jejím nedostatkem: subjektivismus, předpojatost, mstivost, sklon k fanatismu

Irituje ji: uhlazenost, netečnost, zdánlivá spokojenost, povrchnost, pokrytectví

ŽIVOTNÍ KRÉDO:

KRIZE JE ŠANCE, CHYBA JE CENNÝ ZDROJ INFORMACÍ A CO MĚ NEZABIJE, TO MĚ POSÍLÍ.

KLÍČEM K DOBRÉMU ŽIVOTU JE ZE VŠEHO NEJDŘÍVE CHTÍT TO, CO JE NUTNÉ, A POTOM MILOVAT TO, CO ČLOVĚK CHCE.