Rak

22. 6. až 22. 7.

Rak je rozporuplné znamení, plné citu, emocí, kombinované s praktickým přístupem k životu a rodině. Je především znamením matky, jehož pozornost v prvé řadě směřuje k výchově a zaopatření vlastních dětí. Není-li jich, pak se často věnuje výchově nejbližších příbuzných. U tohoto znamení bývá cit na prvním místě. Přemíra nebo nedostatek citu však u něj často vede k výkyvům nálad a podrážděnosti. Rak se vždy snaží dosáhnout někoho prostřednictvím citu, a proto má u dětí a citlivých osob největší úspěch. Snaží se, aby působil radost, ale na druhou stranu jakoby jej něco brzdilo. Často totiž váhá a než něco podnikne, desetkrát si to rozmyslí, protože zkoumá zda by z toho nemohl mít nepříjemnosti. Řešení nepříjemných záležitostí odkládá na dobu neurčitou a stejně tak si počíná při různých důležitých rozhodnutích. Do jeho nitra je dovoleno nahlédnout jen nejbližším přátelům nebo důvěrnému kruhu rodiny, protože ví, že jeho nitro a city jsou tím nejzranitelnějším co má. Z toho důvodu se občas skryje do zadumání nebo Vám úplně zmizí z očí a často dá o sobě vědět až nebezpečí nebo příval citů pomine. Rak nemá rád bezpráví, případné zloduchy však nebude pronásledovat neb mu to jeho dobrosrdečnost nedovolí. Raky přitahuje "hudba vyšších sfér", medicína, esoterní stránka života a rodina. Často také bývá nekonveční a nerad se podřizuje.

Láska a partnerství

V lásce je Rak velmi romantický, citlivý, milý a pozorný. Bohužel pro něj, svou pozornost někdy přehání až k dotěrnosti. Je-li vztah naplněn, je věrný a loajální. Lidé zrození ve znamení Raka si dobře rozumí se svými vodními "příbuznými", Rybou, Štírem nebo jiným Rakem, ale pevnou oporu často nalézají v Býku nebo Panně. Pletkám s ohnivým Střelcem by se měl raději vyvarovat, mohou být pro Raka tak vášnivé, až jej "spálí".

Kameny: jaspis, karneol, perly

Barvy: fialová

Živel: voda

Vládnoucí planeta: Měsíc

 

KARIÉRA ŽENY:

Citlivé ženy mající dar empatie. Neustále se pohybují mezi snem a realitou. Ve skutečnosti jsou to velmi houževnaté, charakterní ženy, schopné maximálního nasazení, setrvačnosti a výkonnosti. Jen málokdo je však dokáže přesvědčit, aby dělaly to, co samy dělat nechtějí.

Ženy narozené v tomto znamení pomocí své citlivosti a schopnosti vcítit se do druhých zvládají všechny každodenní situace. K maximálnímu pracovnímu výkonu potřebují stabilizující, uklidňující rodinné zázemí a bezpečí. Obtíže jim může působit aklimatizace na nové podmínky. Jejich reakce mohou být velmi opatrné, váhavé a zpátečnické. Jen málokdy projeví otevřený odpor nebo snad jen v náznacích agresi. Udržují tajemství. Nesnáší kritiku, výsměch a ironii. Jsou spořivé, ostýchavé a náladové. Jejich nejcennější vlastností je trpělivost.         

Jaké jsou v pracovním procesu?

 • neobyčejně schopné
 • zodpovědné
 • spolehlivé
 • vytrvalé
 • přístupné
 • vlídné
 • citlivé
 • náladové
 • ostýchavé       

V jakých oborech se nejčastěji realizují?

 • umění: malování, zpěv, sochařství, oděvní návrhy, bytová a zahradní architektura
 • finanční poradenství – bankovnictví, zprostředkování půjček, pojištění domácnosti
 • výroba, skladování, konzervování potravin – stravování
 • učitelky, vychovatelky, pečovatelky, lékařky, psycholožky
 • sociální služby
 • realitní činnost
 • majitelky nebo provozní v hotelech, restauracích, jídelnách
 • reklama a podpora prodeje

Desatero úspěšné kariéry

K tomu, aby byla žena Rak úspěšná potřebuje:

1. Uspokojit svoji touhu po BEZPEČÍ

2. TÝM složený z rodinných příslušníků nebo citlivých a jemných lidí, preference ženského pracovního kolektivu

3. PRAVIDELNÝ MĚSÍČNÍ PLAT a PRACOVNÍ SMLOUVU na dobu neurčitou, dostatek finančních prostředků

4. Jasně specifikovanou PERSPEKTIVU a KARIÉROVÝ RŮST

5. Možnost čerpat HYPOTÉKU k zajištění rodinného bydlení a zázemí

6.,PEČOVAT a OCHRAŇOVAT druhé

7. V blízkosti kanceláře by se mělo nacházet spektrum příjemných KAVÁREN, RESTAURACÍ…

8. Dostatek prostoru pro soukromé aktivity: TELEFONÁTY, NÁKUPY, HOLIČ, CESTOVÁNÍ, NÁVŠTĚVY UMĚLECKÝCH AKTIVIT například galerií, koncertů

9. Zažívat POCIT, že je potřebná

10. Neplánovanou akci, při které se jednou za čas bezprostředně UVOLNÍ

Kancelář: romantickou, světlou, teplou, plnou květin a drobných doplňků, pohodlný nábytek, spoustu knih a obrázků, foto-galerie rodiny

Služební auto: ráda přenechává řízení mužům, auto rodinného typu, bezpečné, prostorné, pohodlné

Pracovní image: ženskost, pečlivost, střídmost, koupelna a kabelka přeplněná nejrůznějšími výživnými krémy, luxus s prvky romantismu

Komunikuje: smířlivě, plaše, ostýchavě žensky

Myslí: intuitivně, empaticky, vnímavě, subjektivní myšlení mnohdy ovlivněné imaginací a hlubinnými prožitky, výtečná paměť, ženský instinkt

Vyjadřuje se: zdrženlivě, zdvořile, jemně

Volí taktiku: ženskou, slzy, staré osvědčené triky, obranář

Píše: romantické, dlouhé dopisy, básně, písmo je pomalejší, plynulé, zaoblené, plné, používají různá obohacení, pravidelné, stojící nebo mírný sklon vlevo, středně velké s převahou střední a spodní zóny, podpis je většinou čitelný

Jejím nedostatkem: náladovost, snížená odolnost vůči stresu, urážlivost, vztek, dětinskost, emocionální vydírání

Irituje ji: nestabilita, změny, stěhování, rodinné rozepře, odmítnutí její péče a pohostinnosti, rozvody

ŽIVOTNÍ KRÉDO:

BÝT NATOLIK V BEZPEČÍ A FINANČNĚ ZAJIŠTĚNOU, ABY MOHLA PEČOVAT A OCHRAŇOVAT KAŽDÉHO, KDO TO POTŘEBUJE A PROŽÍVALA TAK NEZÁVISLÝ ŽIVOT PODLE SVÝCH POTŘEB A PŘÁNÍ