Lev

23. 7. až 22. 8

Lev se v prvé řadě považuje za vůdce a ochránce všech podniků, kterých se účastní. Cítí se totiž být vládcem "z boží milosti" a řídit blaho a utrpení svého okolí. Jeho "kapitál" je v příjemném vystupování, inteligenci, vytrvalosti a cílevědomosti, díky kterým má většina Lvů v životě úspěch. Organizační talent a láska k věci, patří také mezi jeho přednosti. Pro mnohé pracovníky a snaživce je Lev vůdčí a reprezentační osobností, v níž mají oporu. Rozumí se samo sebou, že za to od spolupracovníků vyžaduje jistou dávku úcty a oddanosti, pak má kormidlo pevněji v ruce. Člověk narozený ve znamení Lva je vždy víceméně "královský", což se v tomto hmotném světě může projevit zhýčkaností, ješitností a dětinským despotismem u méně vyspělého jedince, ale u člověka stojícího na vyšším stupni nejušlechtilejší velkodušností, který své přednosti užije jen ke zdaru ostatních. Je pravdou, že Lev, není-li pokažen jinými vlivy, je vzorem zářícího, srdečného člověka, který již pouze svou veselou přítomností pomáhá druhým zachovat si duchovní sílu a radost k životu.

Láska a partnerství

Lev je příjemným a zábavným společníkem, nedělá mu žádný problém být středem společnosti, ba naopak. Tím k sobě přitahuje ostatní, a to mu dělá dobře. Přátele si však vybírá uváženě. Podvědomě rád vyhledává další Lvy a ostatní ohnivá znamení Berana a Střelce, protože je váže stejná energie. Nicméně dlouhodobé harmonické vztahy uzavírá se vzdušnými Blíženci a Váhami, které často obdivuje a přeje si magickou a trvalou lásku, ve které je velkorysý, romantický, ale také ješitný.

Kameny: rubín, grnát, diamant, jantar

Barvy: oranžová, zlatá

Živel: oheň

Vládnoucí planeta: Slunce

 

KARIÉRA ŽENY:

Sebejisté, důstojné, výjimečné, hrdé, temperamentní, kreativní a „královny“, to jsou Lvice.

Ženy narozené v tomto znamení jsou ctižádostivé a profesionální úspěch je silným motivačním prvkem jejich života. Žijí v realitě, jsou pragmatické a cení si zvyklostí a zákonů. Milují obdiv druhých, vystupují s grácií jako přirozené autority. Mají silnou vnitřní potřebu určovat svému okolí styl, zvyky, způsoby, módu. Potřebují velký prostor k seberealizaci. V pracovním týmu cítí zodpovědnost za slabší a méně schopné.            

Jaké jsou v pracovním procesu?

 • samostaté
 • bystré a rfinované
 • s výtečným organizačním talentem
 • s přirozeně vyvinutou dispozicí delegovat úkoly na druhé
 • krizové situace zvládají s úžasnou lehkostí bytí
 • spolehlivé
 • loajální
 • tvořivé a originální
 • vůdkyně
 • s potřebou být středem zájmu            

V jakých oborech se nejčastěji realizují?

 • dramatické umění
 • politika
 • podnikání – majitelky firem nebo alespoň jsou manažerky ve vedení firmy
 • lékařství – psychiatrie
 • učitelky
 • profesionální manželky - reprezentují

Desatero úspěšné kariéry

K tomu, aby byla žena Lva úspěšná potřebuje:

1. Uspokojit své VŮDCOVSKÉ SCHOPNOSTI

2. TÝM, který bude oddaně obdivovat „královnu“. Královna s lehkostí bytí na své týmové kolegy deleguje úkoly, aby se mohla věnovat důležitým věcem.

3. Mít dostatek příležitostí k POUČOVÁNÍ A UDĚLOVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH A OSOBNÍCH RAD

4. KRÁLOVSKÝ MĚSÍČNÍ HONORÁŘ

5. Prostor pro KREATIVNÍ A ORIGINÁLNÍ SEBEREALIZACI.

6. Vlastní samostatnou KOMFORTNÍ KANCELÁŘ, v jejíž blízkosti se budou nacházet luxusní značkové obchůdky, galerie, kavárny, renomované salóny krásy

7. Nadmíru OBDIVU a POTLESK za všechny své úspěchy

8. Dosáhnout maximálního vzdělání ve svém oboru, aby se mohla pyšnit TITULEM před a za jménem

9. PÓDIUM, na kterém by se zviditelnila a projevila svůj tvůrčí, originální a teatrální potenciál

10. Dostatek PROSTORU PRO SEBE, výhody, výsady a zvláštní privilegia

Kancelář: komfortní, zářivá, se zlatými doplňky

Služební auto: luxusní limuzína vyšší třídy

Pracovní image: důstojnost, impozantní sportovně laděný šatník, vynikající střih vlasů, dokonale sladěný parfém a doplňky, maximální pozornost, čas a finanční prostředky jsou věnovány přirozeně elegantnímu vzhledu

Komunikuje: sebejistě, dramaticky, přesvědčivě

Myslí: jako královna, velkoryse, pozitivně, bystře, rafinovaně

Vyjadřuje se: s přirozenou autoritou a obdivem

Volí taktiku: důstojnost, sebejistota a hrdost

Píše: plnými tvary, velké písmo, střední rychlost, často obohacené - přikrášlené, čitelné

Jejím nedostatkem: marnivost, sebestřednost, lenost

Irituje ji: nedostatek pozornosti a zájmu, chudoba, nevýraznost a každodenní šeď, být druhá v pořadí

ŽIVOTNÍ KRÉDO:

BÝT KRÁLOVNOU VE SVÉM KRÁLOVSTVÍ A VĚDĚT, ŽE JSEM NEJLEPŠÍ !