Blíženci

22. 5. až 21. 6

Kladně ovládnuté znamení Merkura, "posla bohů", má přirozeně zájem o vše možné. Kde se lze něčemu naučit nebo něco vnímat, tam je na svém místě a zabývá se studiem problémů, které vidí kolem sebe. Blíženci, prvé vzdušné znamení, jsou pohybliví a měnitelní, jako i naše prvé myšlenky, které jsou nejisté a měnitelné. Protože se chtějí vyvinout do všech stran, jsou po nějakou dobu stoupenci protichůdných myšlenek, aby je ihned opustili, zdají-li se jim jiné lepší. Bude vždy působit dojmem, že má obsáhlé všeobecné vzdělání. Jeho vědění je často povrchní, ale ukazuje, že jeho duch byl ve všech těchto směrech činný a že si utvořil obraz celku. Jako vzdušné znamení má svoji silnou stránku v oblasti myšlení, usuzování a konání, ale v hmotné oblasti nic uskuteční, dokud jej nenapadne, že by to měl přece jen zkusit. Je schopen se rychle přizpůsobit nové situaci a reagovat. Přednostmi Blížence jsou energie, síla, nápaditost, tvůrčí a organizační schopnosti a diplomacie. K řemeslné práci nemá tento typ velkého nadání. Vnitřně bývá nervózní a nespokojený, jako by mu vždy něco scházelo, ale nedokáže to pojmenovat.

Láska a partnerství

Blíženec často dokáže okouzlit svým nenuceným chováním a fantazií. Jestliže se tak stane a dotyčná osoba má smysl pro humor, má u Blížence téměř vyhráno. Ale jen téměř. Blíženec není totiž tak snadno polapitelný jak by se mohlo zdát. Často totiž uniká a přetvařuje se, aby partnera vyzkoušel. Blíženec hledá klid a vyrovnanost, a pokud partner těmito kvalitami nevládne, je možné, že jej po čase opustí. Vášnivé vztahy tvoří s Beranem a Lvem, ale jako dlouhodobý partner jsou pro něj vhodná vodní znamení Rak, Štír, ale také vzdušná, Váha, Vodnář nebo jiný Blíženec. Ale u posledního pozor, nastane-li ve vztahu vážná krize, hrozí, že nebude zvládnuta.

Kameny: růženin, citrín, jantar

Barvy: žlutá

Živel: vzduch, symbolizuje schopnost myšlení

Vládnoucí planeta: Merkur

KARIÉRA ŽENY:

Inteligentní ženy mající dvojí identitu, dvě zaměstnání, hovoří dvěma světovými jazyky, mají alespoň dva rozdílné zájmy, jsou excelentní řečníci a milují změnu. Jejich mnohostrannost z nich dělá velmi atraktivní jedince. Orientují se v literatuře, politice, mytologii, psychologii, ekonomice... Na pozadí jejich konání je silná potřeba, nebýt vnímána „pouze jako žena“, ale jako inteligentní a zajímavý jedinec.

Ženy narozené v tomto znamení pomocí svého šarmu a důvtipu vyřeší i poměrně prekérní pracovní situace. Potřebují společnost lidí a nových podnětů. Naprosto odmítají stereotyp a monotónní pracovní styl. Dar výmluvnosti je řadí k výborným vyjednávačům s perspektivou prodat i neprodejné. Díky své proměnlivosti a pohyblivosti je obtížné je někam zařadit. K vnitřnímu pocitu spokojenosti potřebují nejen spořádanou a moderní rodinu, ale především vlastní seberealizaci. Ženy, které jsou mladistvé a vždy vypadají mladší než ve skutečnosti jsou.       

Jaké jsou v pracovním procesu?

 • mnohostranné
 • pohyblivé
 • výřečné
 • netrpělivé
 • nevypočitatelné
 • temperamentní
 • proměnlivé
 • rychlé
 • vychytralé      

V jakých oborech se nejčastěji realizují?

 • propagace a reklama
 • tiskové mluvčí
 • média – film, rádio, televize: novinářky, zpravodajky, herečky, moderátorky
 • překladatelky
 • daňové poradkyně
 • telefonistky
 • spisovatelky – brilantní práce se slovy
 • advokátky

Desatero úspěšné kariéry

K tomu, aby byla žena Blíženec úspěšná potřebuje:

1. Uspokojit svoji touhu po KOMUNIKACI

2. TÝM složený z přirozeně inteligentních a komunikativních kolegů

3. PLÁNOVACÍ NÁSTĚNKU, MANAŽERSKÝ DIÁŘ, zásobník na vizitky, FLIP-CHART vedle pracovního stolu, KNIHOVNU plnou odborné literatury

4. Vlastní TELEFONNÍ ÚSTŘEDNU, kterou by využívala i k soukromým účelům, alespoň dva mobilní telefony

5. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, ve kterém bude neustále zvyšovat svoji odbornost a čerpat nové informace – semináře, přednášky

6. INTELEKTUÁLNÍ STIMULACI ve formě náročných úkolů dárečků, vstupenek na kulturní akce

7. Uplatnit své vynikající předpoklady k neustálým ZMĚNÁM

8. MOBILITU – cestování, stáže, služební cesty, mobilní kancelář

9. Mít možnost využít svůj talent VÝMLUVNOSTI při obchodním jednání

10. INTELIGENTNÍ KLIENTELU a moderní pracovní prostředí

 

Kancelář: moderní, světlá, rozlehlejší, vzdušná se skleněnými a kovovými doplňky, moderní obrazy, měkké sezení

Služební auto: pohodlné, reprezentativní, s telefonem, originální barva

Pracovní image: mladistvý vzhled, precizní jemné líčení, důraz je kladen na doplňky – šátečky, kabelky, brýle, boty různých tvarů, barev, stylů,.. preference decentního stylu oblékání – kostýmky zajímavých střihů a barev

Komunikuje: neustále

Myslí: rychle, vtipně, nesoustředěně, povrchně, má výbornou dispozici k učení se cizím jazykům, má čich na novinky – nadčasovost

Vyjadřuje se: ke všemu, vtipně, kultivovaně, excelentní řečník – hbitý jazyk, brilantně vládne slovy, někdy až sarkastický humor a poznámky, má příjemný zvučný hlas

Volí taktiku: chytrost – až vychytralost

Píše: neustále si píše poznámky, dopisy, zprávy, má plný diář…, písmo je rychlé, skákající, ubíhající doprava, vertikální, nepravidelné, středně velké s převahou horních délek, podpis je většinou méně identický s textem

Jejím nedostatkem: nezodpovědnost, nedůvěřivost a intrikování

Irituje ji: nevzdělaní lidé, stagnace a nuda, nedokončená komunikace, opožděné dopravní prostředky – letadla, autobusy

ŽIVOTNÍ KRÉDO:

BÝT NATOLIK INFORMOVANÁ, ABY MOHLA UMLUVIT KAŽDÉHO A PROŽÍT TAK NEZÁVISLÝ ŽIVOT PODLE SVÝCH POTŘEB A PŘÁNÍ!