Shamballa

Co je Shamballa?

Shamballa je léčebný systém, který  je na naší planetě od roku 2003. Je reprezentován nanebevzatým mistrem Saint Germainem a Průvodcem, který se jmenuje Joelle (Joelle of Sirus B, Senior Medical Officer, Galactic Federation New Jerusalem Starship).
Je označována jako multidimenzionální, protože je založena na celistvosti.

Shamballa je někým vnímána jako forma reiki, jiní ji vnímají spíše jako další krok reiki. Jedná se o  kombinací energií, které se koncentrují na léčení skrze poznání, že vše je propojeno se vším a to na všech úrovních, včetně nás samotných. Shamballa směřuje pozornost na to, aby nám bylo umožněno snáze pochopit, kdo doopravdy jsme.

Shamballa 1024 je systém léčení, který zahrnuje 1024 symbolů, které jsou rozděleny do 4 stupňů po 256 symbolech. Stupeň čtvrtý je stupněm mistrovským. Symboly se předávají telepaticky během zasvěcení mistrem do aury žáka. Proto si je nemusíme  pamatovat jako například u reiki.

Jak Vám Shamballa pomůže?

Je to výborná energie pro léčení fyzických, emocionálních a psychických problémů. Léčit můžeme sami sebe, jiné lidi, zvířata, rostliny…

S energií Shambally lze úspěšně léčit i na dálku.

Tato energie na Zemi přichází pro všechny i bez zasvěcování, ale může trvat ještě desítky let, než se lidé nové energii přizpůsobí. Proto je těm, kteří na sobě pracovat chtějí, umožněno zasvěcením přijmout tuto energii vědomě, cíleně a po částech tak, jak jsou schopni ji vstřebat a tím mají možnost vyvíjet se a přizpůsobit se této energii daleko rychleji, než když se to děje nevědomě. I když to po jednotlivých zasvěceních může nabrat opravdu veliký spád a znamenat veliké změny v jejich životě. Ale lidé, kteří přijetí Shambally plně zpracují, pak mohou být velkými pomocníky pro všechny lidi na světě, které plné přijetí této energie ještě čeká.
 

Objednávka energie Shambally