Reiki

je léčitelská metoda, vycházející z východních filozofií. Za zemi původu Reiki se uvádí Japonsko a jako zakladatel/objevitel je uváděn dr. Mikao Usui.

Reiki se skládá ze dvou slov: Rei – vesmírná inteligence, Ki – energie.

Pod pojmen Reiki si můžeme představit něco jako paprsky nebo záření, jejichž vlastností je přenos energie nebo síly.

Reiki nemá nic společného s náboženstvím ani filosofií. Nemá nic společného s tím, jestli jsme věřící nebo ateisté. Tato životní energie je zdrojem života samotného a je mnohem starší než kterákoliv náboženská filosofie.

Historie reiki je stará několik tisíc let.

Při práci s Reiki nedochází k oslabování vlastní energie. Ani ji nečerpáte od někoho jiného.

Reiki má vlastní moudrost a nepotřebuje být usměrňováno člověkem. Energie proudí tam, kde je jí nejvíce potřeba.